Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Годишни планови за јавни набавки на Управата за водење на матичните книги

  • Home
  • Годишни планови за јавни набавки на Управата за водење на матичните книги