Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Mirësevini në faqen e internetit të
DREJTORIA PËR UDHËHEQJEN E LIBRAVE AMË

Të nderuar vizitorë, Këtu mund të merrni informacione për çdo ndryshim që do të ndodhë në lidhje me operacionin kryesor. Në faqen tonë të internetit do të gjeni informacion të dobishëm në lidhje me ligjet dhe aktet nënligjore në lidhje me kompaninë mëmë.

Na kontaktoni
Format e Zyrës së Regjistrimit:

Paraqisni kërkesën tuaj ONLINE

RAPORTO KORRUPSIONIN

Që të raportoni korrupsion në Drejtorinë për udhëheqjen e librave amë shtypni KËTU

RAPORTIM NGA SINJALIZUESIT

Që të paraqitni raport nga sinjalizuesit në Drejtorinë për udhëheqjen e librave amë shtypni KËTU

Kontaktoni

 contact@uvmk.gov.mk
  02 3223-787
  02 3215-406

Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia

 

Lindur:

11212

Martuar:

325

PLANI STRATEGJIK I ADMINISTRATS S OFF ZYRS S REGJISTRIMIT 2018-2020

Pyetjet e bëra më shpesh

1. Dorëzimi i një kërkese të përshtatshme për lëshimin e një deklarate

2. Përzgjedhja e llojit të pohimit

3. Zgjedhja e një mënyre për të marrë deklaratën

4. Pagesa elektronike e kompensimit dhe tarifës administrative për kërkesën e paraqitur

5. Kërkesa përpunohet dhe personi përmes postës elektronike dhe në portal merr një njoftim se kur dhe ku të marrë deklaratën

 • Certifikate lindje
  1. I bërë në shtëpi
  2. Dygjuhësh
  3. Ndërkombëtare
 • – Certifikata e martesës së të martuarve
  1. I bërë në shtëpi
  2. Dygjuhësh
  3. Ndërkombëtare
 • – Certifikata e regjistrit të të ndjerit
  1. I bërë në shtëpi
  2. Dygjuhësh
  3. Ndërkombëtare
 • – Certifikata e statusit martesor falas
 •  

1. Në ambientet e UVMK, mbi banak:

 •  – certifikata e lindjes mund të merret personalisht (për një të mitur – prind / kujdestar) duke bashkangjitur një dokument identifikimi personal ose një prokurë të vërtetuar nga një noter publik
 • – një certifikatë martese mund të merret nga një prej bashkëshortëve personalisht duke bashkangjitur një dokument identifikimi personal ose nga një prokurë e vërtetuar nga një noter publik
 • – shkalla nga regjistri i të ndjerit mund të merret nga një person nga urdhri i parë i trashëguar ose një person i autorizuar nga një prokurë nga trashëgimtari i vërtetuar nga një noter publik
 • – certifikata e statusit martesor falas ngrihet personalisht duke bashkangjitur një dokument identifikimi personal ose nga një prokurë e vërtetuar nga një noter publik

2. Me postë:

 • – Certifikata e lindjes mund të merret personalisht (për një të mitur – prind / kujdestar) duke bashkangjitur një dokument identifikimi personal / li>
 • – çertifikata e martesës mund të merret nga një prej bashkëshortëve personalisht duke bashkangjitur një dokument identifikimi personal
 • – certifikata e statusit martesor falas ngrihet personalisht duke bashkangjitur një dokument identifikimi personal.

3. Deklarata elektronike:

 • -prodhimi shkarkohet nga portali, duke zgjedhur nga menyja e “Rishikimi i Rendit” dhe duke klikuar te “SHKARKO LIDHJEN”
 • 1. Duke klikuar në butonin PAGUAJ dhe Pajtohem me kushtet e pagesës, duhet të hapet një formë për futjen e të dhënave nga karta e pagesës. Nëse hapet një faqe e bardhë bosh, kjo do të thotë që bllokuesi i dritareve duhet të shkëputet nga shfletuesi.
 • 2. Ky udhëzues shpjegon se si të fikni bllokuesin e dritareve në Chrome dhe Internet Explorer.
 • 3. Mund ta shkarkoni udhëzuesin në formatin .pdf

Bej nje pyetje

  RAPORTONI PARREGULLSI, KORRUPSION DHE RYSHFET NË UVMK

  Të dashur qytetarë, Nëse dëshironi të raportoni ndonjë parregullsi në punën e nëpunësve civilë të punësuar në Zyrën e Regjistrimit, përfshirë korrupsionin dhe ryshfetin, ju lutemi bëni të njëjtën gjë në 02 3223-787, në contact@uvmk.gov. Mk ose në adresën bul . Shën Cirili dhe Metodi nr. 54, 1000 Shkup.

  RAPORTI

  contact@uvmk.gov.mk