Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Дополнително запишување на починато лице

  • Home
  • Дополнително запишување на починато лице


За дополнително запишување на починато лице потребни документи се:

1. Потврда за смртта (од болница)
2. Лична карта или пасош на починатиот и на пријавителот
3. 250 ден. административна такса (Уплатница)
4. Решение за дополнително запишување на умрено лице

НАПОМЕНА: Ако лицето е починато во странство потребна е болничка потврда од надлежната болница каде што е починато лицето.

Превземете ја листата со ознака на општините