Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Издавање на уверение за слободна брачна состојба

  • Home
  • Издавање на уверение за слободна брачна состојба

За издавање на уверение за слободна брачна состојба потребни документи се:

1. Лична карта или пасош (за идентификација)
2. Барање за издавање на уверение за слободна брачна состојба (Барање)
3. 50 ден. административна такса (Уплатница)
4. Уплата од 1000 ден. на трезорската сметка, Буџет на РМ (Уплатница)
Превземете ја листата со ознака на општините

НАПОМЕНА: Барањето за слободна брачна состојба се поднесува лично или со полномошно заверено на нотар.