Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Линкови

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.vlada.mk

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.president.gov.mk

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.sobranie.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
www.mfa.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
www.finance.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
www.economy.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
www.mtc.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
www.kultura.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
www.moe.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
www.morm.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
www.pravda.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
www.mtsp.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
www.mon.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
www.mls.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
www.zdravstvo.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
www.mzsv.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО
www.mio.gov.mk