Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Пријави корупција

 • Home
 • Пријави корупција

  Податоците од формуларот нема да се употребуваат на начин на којшто би му наштетил на пријавувачот, ќе се користат само за интерни цели во рамките на проектот и нема да се објавуваат лични податоци од пријавувачот.

  1. Опис на случајот, коруптивното дејствие *

  2. Во која област/сектор би го категоризирале коруптивното дејствие? *
  Матично работењеВработувањеЈавни набавкиДруго

  3. Каде се случило или имате сознание дека ќе се случи коруптивното дејствие? *
  Град/Општина:

  Локација:

  4. Кога се случило, или имате сознание дека ќе се случи коруптивното дејствие (доколку за истото е потребно да се реагира во одреден временски рок)? *

  5. Дали во случајот којшто го пријавувате е вклучена и јавна личност (политички функционер, државен функционер, друга личност од јавната сфера – како иницијатор на коруптивното дејствие, жртва, сведок, и/или индиректно е вклучен/а во рамките на коруптивното дејствие? *
  ДаНе

  6. Дали во случајот којшто го пријавувате сметате дека сте: *
  ЖртваСведокПријавувачДруго

  7. Дали случајот којшто го пријавувате се случил (или имате сознание дека ќе се случи) во рамките во институцијата во којашто работите? *
  ДаНе

  8. Дали имате докази во врска со коруптивното дејствие (видео запис, аудио запис, фотографии, текстуални пораки, линк и друг облик на содржина којшто сметате дека би бил релевантен како доказен материјал?

  9. Дали имате нешто да додадете, или да ни посочите дополнителни информации?

  Ве молиме наведете ги Вашите контакт информации (доколку сакате да останете анонимни нема да бидеме во можност да ве контактираме понатаму, ниту да ве известуваме за текот на постапката)

  (Напоменуваме дека истите нема да бидат користени надвор од рамките на организацијата без ваше одобрување).

  Име

  Презиме

  Контакт телефонски број:

  Е-mail адреса: