Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

09/08/2023 Comments Off

Започна имплементацијата на процесот на издавање изводи од матичните книги на родени, откако во јуни годинава Собранието ги изгласа измените на Законот за евиденција на родени со кои треба да се овозможи решавање