Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Интерен оглас за унапредување на административни службеници

  • Home
  • Интерен оглас за унапредување на административни службеници

Интерен оглас за унапредување на административни службеници

Република Северна Македонија

Министерство за правда

Управа за водење на матичните книги

Бр.____________

_______________ година

С к о п ј е