Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

19/12/2022 Comments Off

план-за-интегритет-2-1Download

19/12/2022 Comments Off

план-за-корупција-2-1Download

18/08/2022 0 Comments

план за корупцијаDownload план за интегритетDownload

24/08/2021 0 Comments

Почитувани, Со цел за подобрување на квалитетот на нашето работење, Ве молиме да го дадете Вашиот придонес со одговор на следните прашања и оценка на степенот на Вашето задоволство од соработката и добиените

24/03/2021 0 Comments

Почитувани,Денес во просториите на Министерството за труд и социјална политика Директорот на Управата за водење на матичните книги Г-дин Бујар Дардхишта заедно со Министерката за труд и социјална политика Г-ѓа Мила Царовска објавија

18/03/2021 0 Comments

Се известуваат сите граѓани на Скопје и околината дека, поради реновирање на објектот од страна на Министерството за информатичко општество и администрација каде што е сместена и Подрачната единица - Скопје на Управата

18/03/2021 0 Comments

Република Северна Македонија Министерство за правда Управа за водење на матичните книги Бр.____________ _______________ година С к о п ј е