Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Gusam2022-08-18T09:10:23+00:00+00:00182022810am8 0 Comments

план за корупцијаDownload план за интегритетDownload

Dhjpm2021-12-20T21:27:16+00:00+00:002020211227pm12 0 Comments

Одлука на интерен оглас

Guspm2021-08-24T14:27:28+00:00+00:00242021827pm8 0 Comments

Почитувани, Со цел за подобрување на квалитетот на нашето работење, Ве молиме да го дадете Вашиот придонес со одговор на следните прашања и оценка на степенот на Вашето задоволство од соработката и добиените

Maram2021-03-24T00:00:19+00:00+00:00242021300am3 0 Comments

Почитувани,Денес во просториите на Министерството за труд и социјална политика Директорот на Управата за водење на матичните книги Г-дин Бујар Дардхишта заедно со Министерката за труд и социјална политика Г-ѓа Мила Царовска објавија

Marpm2021-03-18T13:16:44+00:00+00:00182021316pm3 0 Comments

Се известуваат сите граѓани на Скопје и околината дека, поради реновирање на објектот од страна на Министерството за информатичко општество и администрација каде што е сместена и Подрачната единица - Скопје на Управата

Marpm2021-03-18T12:03:12+00:00+00:00182021303pm3 0 Comments

Република Северна Македонија Министерство за правда Управа за водење на матичните книги Бр.____________ _______________ година С к о п ј е

Maram2021-03-18T11:02:58+00:00+00:00182021302am3 0 Comments

Согласно Правилнкот за начинот и висината на трошоците за склучување на брак надвор од службените простории на управата за водење на матичните книги под бр. 10-1979/1 од 16.02.2011 година, објавен во службен весник

Marpm2021-03-17T13:07:21+00:00+00:00172021307pm3 0 Comments

Денес во просториите на Општина Ѓорче Петров се одржа работна средба помеѓу директорот на Управата за водење на матичните книги г-ин Ѓоко Котевски и градоначалникот на Општина Ѓорче Петров г-ин Александар Наумовски. На

Marpm2021-03-17T13:06:38+00:00+00:00172021306pm3 0 Comments

Директорот на Управата за водење на матичните книги Г-дин Ѓоко Котевски денес оствари средба со градоначалниците на скопските општини Карпош и Шуто Оризари.На средбата со градоначалникот на Карпош Г-дин Стефан Богоев стана збор