Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Директор

  • Home
  • Директор

Име и презиме: Бујар Дардхишта

Датум на раѓање: 18.05.1986 ГОДИНА

Град: Скопје

Националност: Албанец

Брачна состојба:  Оженет, татко на  две деца

e-mail: bujar.dardhishta@uvmk.gov.mk

ОБРАЗОВАНИЕ:

  • Правен факултет, Универзитет во Тетово, дипломиран правник

ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖМАНИ:

26.02.2018-   Директор на Управа за водење на матичните книги

01.09.2012- 02.2018 година –  Адвокат

2008-2011 година- советник за координација на активностите на министерот во кабинет на Mинистер за труд и социјална политика