Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Новости

17 Мар 2021
Интервју со г-дин Ѓоко Котевски, Директор на Управата за водење на матичните книги

03 октомври 2017 година. Матичната евиденција е основата на сите општествени и економски планирања на

Повеќе
17 Мар 2021
Известување – Одлука на Влада на Р. Македонија

Почитувани,Согласно Одлуката на Владата на Република Македонија бр. 44-5767/1 од 12.09.2017 год. и задолженијата од

Повеќе
17 Мар 2021
Работно време на Управата за водење на матичните книги

Почитувани, Ве известуваме дека од 01.09.2017 година, подрачните одделенија / подрачните канцеларии на Управата за

Повеќе
17 Мар 2021
Поднесување на барање на интернационален извод преку ДКП на Р. Македонија во странство

Почитувани, Ве известуваме дека македонските државјани кои живеат надвор од Република Македонија, можат да извадат

Повеќе
17 Мар 2021
Добредојде новороденче

Почитувани,Од 24.07.2017 година стартуваше проектот “Добредојде новороденче” со што пријавите од здравствените установи каде што

Повеќе
17 Мар 2021
ГОДИШНИ ПЛАНОВИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА УВМК

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА УВМК ЗА 2017 ГОДИНАДОПОЛНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ

Повеќе
17 Мар 2021
Електронско поднесување на барање за извод

Почитувани,Ве известуваме дека е ставен во функција порталот за поднесување на барање за издавање на

Повеќе
17 Мар 2021
Јавни набавки

Јавни набавки на Управата за водење на матичните книги ГОДИШНИ ПЛАНОВИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА

Повеќе
17 Мар 2021
Корекција на надоместокот за склучување на брак надвор од службените простории

Почитувани,Согласно член 3 од Правилникот за начинот и висината на трошоците за склучување на брак

Повеќе
17 Мар 2021
Административни такси

Почитувани граѓани, Ве известуваме дека согласно измените и дополнувањата на Закон за административни такси (Службен

Повеќе
17 Мар 2021
Безготовинско плаќање на административните такси и надоместоци за документите од матичната евиденција

Управата за водење на матичните книги воведе БЕЗГОТОВИНСКО ПЛАЌАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ за документите од матичната евиденција.

Повеќе