Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

СТРАТЕШКИ ПЛАН НА УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 2022-2024 ГОДИНА

  • Home
  • СТРАТЕШКИ ПЛАН НА УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 2022-2024 ГОДИНА

СТРАТЕШКИ ПЛАН НА УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 2022-2024 ГОДИНА