Bul. St. Cyril and Methodius 54 1000 Skopje, R. Macedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Dhurimi i fondeve nga UNHCR tek Drejtorisë për mbajtjen e librave amë

  • Home
  • Dhurimi i fondeve nga UNHCR tek Drejtorisë për mbajtjen e librave amë

Dhurimi i fondeve nga UNHCR tek Drejtorisë për mbajtjen e librave amë

Maram2021-03-19T10:52:22+00:00+00:00192021352am3 uvmk 0 Comments

Të nderuar,
Më datë 28. 03.2018, drejtori i Drejtorisë për mbajtjen e librave amë z. Bujar Dardhishta bashkë me përfaqësuesit e UNHCR – Shkup, nënshkruan marrëveshje për transferimin e mjeteve të cilat janë në pronësi të UNHCR-së.
Gjithashtu, gjatë proçesit të nënshkrimit të marrëveshjes janë dorëzuar mjete – pajisje teknike (1 kompjutor i cili mbartet, 3 kompjutorë, 25 printerë dhe tre printerë multifunksionalë) të cilët do të lehtësojnë dhe përshpejtojnë lëshimin e certifikatave nga librat amë të lindjeve, nga librat amë të martesave dhe librat amë të të vdekurve.

унхцр

Jemi mirënjohës për mbështetjen e dhënë nga UNHCR-ja dhe shpresojmë që në të ardhmen do të kemi bashkëpunim për ngritjen e kapaciteteve të stafit të Drejtorisë me qëllim që të përmirësojmë shërbimet të cilat ne i ofrojmë për qytetarët e Maqedonisë.

унхцр

leave a comment