Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Kontaktoni

  Kontaktoni

  E-mail: contact@uvmk.gov.mk
   Tel: 02 3223-787
   Fax: 02 3215-406

  Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia

   Zyra rajonale Shkupi
   Rr. Kay Dimitar Vlahov bb
   Tel.: 02/3 125 506
   Faksi:  02/3 125 506
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 19:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
  – Zyra rajonale Shkup – Zona e shtëpisë Kryetari
   Rr. Hristijan Todorovski Karpos nr. 5 – Karrige
  Tel. / Faks: 02/2 603 032
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
  – Zyra Rajonale Shkup – Zona e shtëpisë Butel
   Rr. Butelska br.4 –
  Orari i punës në Butel : E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
  – Zyra Rajonale Shkup – Zona kryesore
   Rruga Aracinovo . 14 Nr. 15 – Araçinovo
   Tel: 02/2 570 383
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
  – Zyra Rajonale Shkup – Zona e shtëpisë
   Rruga Gazi Baba . Blagoja Stefkovski bb
  Tel./Faks: 02/2 522 280
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
  – Zyra Rajonale Shkup – Zona kryesore
   Rruga Draçevë . Petar Deljan br.17
   Tel.: 02/2 791 010
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
  – Zyra Rajonale Shkup – Zona e shtëpisë
   Rruga Gjorce Petrov . Përmes Ignatia nr. 6
  Tel. / Faks: 02/2 041 497
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
  – Zyra Rajonale Shkup – Shtëpia
   Rr. Ilinden . 9 bb – Ilinden
   Tel.: 02/2 571 146
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
  – Zyra Rajonale Shkup – Shtëpia
   Rruga Petrovec . 1 bb – Petrovec
   Tel: 02/2 561 341
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
  – Zyra Rajonale Shkup – Zona e shtëpisë
   Rruga Studenicani . 1 bb – Studenichani
   Tel: 02/2 724 600
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 08:30 deri në 16:30
  – Zyra Rajonale Shkup – Shtëpia
   Rruga Saraj . 2 br.bb – Saraj
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
  – Zyra Rajonale Shkup – Zona e shtëpisë Cucer Sandevo
   Rr. 4 Nr. 4 – Kuçevishte
   Tel.: 02/2 666 550
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 08:30 deri në 16:30
  – Zyra Rajonale Shkup – Shtëpia Suto Orizari
   Rr. Hadzi Jovan Shishkov bb
   Tel.: 02/2 651 707
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
  – Zyra Rajonale Shkup –
   Rruga Karposh . Branislav Nusic nr. 4 – Karposh
   Tel.: 02/2 742 202
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 08:30 deri në 16:30
  – Zyra Rajonale Shkup –
   Blvd Aerodrom. Jane Sandanski nr. 109 b –
  Orari i punës në aeroport : E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30

  Departamenti Rajonal Битола
   Rruga Manastir Stolarska br.3 Tel./Faksi
  : 047/275 969
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në ora 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale Manastir – Zona e shtëpisë
   Rruga Novaci . s.Novaci
   Tel.: 047/282 114
  – Departamenti Rajonal Manastir – Zona e shtëpisë
   Rruga Mogila . с Mogila
   Tel.: 047/296 340

  Departamenti Rajonal Лес
   Rruga e Velesit Blagoj Gjorev nr.1
  Tel./Fax: 043/229 820
  Orari i punës: E hënë – e premte nga ora 07:00 deri 21:30
  çdo të shtunën e parë të muajit 08:00 deri 16:00
  – Drejtoria Rajonale Veles – Faqja Gradsko
   st. Marshalli Tito nr
   . 84 Tel.: 043/251 003
  – Departamenti Rajonal Veles – Zona kryesore
   Rruga Caska . s.Caska
   Tel.: 043/241 256

  Ление Zyra rajonale
   Rruga Kumanovë . Goce Delchev bb
  Tel./Faksi: 031/464 750
  orë pune: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale Kumanovë – Shtëpia
   Rruga Lipkovo . s.Lipkovo
   Tel.: 031/462 291
  – Departamenti Rajonal Kumanovë – Zona kryesore
   Rruga Staro Nagoricane . s.Staro Nagoricane
   Tel.: 031/495 444

  Department Departamenti Rajonal
   Rruga e Ohrit Dimitar Vlahov nr. 57
  Tel. / Faksi: 046/209 929
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale Ohër – Shtëpia zona e Belçishtës
   Rr. . s.Belchishta
   Tel.: 046/286 215

  Department Departamenti Rajonal Strumica
   Rr. Svetozar Markovic nr. 2
  Tel. / Faks: 034/379 056
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale Strumica – Home Novo Selo
   Rr. Goce Delçev nr
   . 20 Tel: 034/388 711
  – Zyra Rajonale Strumica – Zona kryesore
   Rruga Vasilevo . s.Vasilevo
   Tel.: 034/354 054
  – Departamenti Rajonal Strumica – Zona kryesore Bosilovo
   Rr. s.Bosilovo
   Tel.: 034/371 145

  Ление Departamenti Rajonal Tetovë
   Rr. Ivo Lola Ribar nr. 1
  Tel. / Faksi: 044/333 470
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale e Tetovës – Zona e shtëpisë Bogovinë
   Rr. 101 bb
   Tel: 044/372 210
  – Zyra rajonale Tetovë – Zona kryesore
   Rruga e Brvenicës 101 bb
   Tel: 044/455 021
  – Zyra rajonale Tetovë – Zona kryesore
   Rruga Jegunovce . 101 bb
   Tel.: 044/397 600
  – Zyra Rajonale e Tetovës – Zona kryesore
   Rruga Tearcë 101 bb
   Tel: 044/381 014
  – Zyra rajonale Tetovë – Zona kryesore
   Rruga Zelino . 101 kb
   Tel: 044/378 157

  Department Departamenti rajonal
   Rruga Stip Vasil Glavinov nr. 4 b
  Tel. / Faks: 032/304 318
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
  – Departamenti Rajonal Shtip – Zona e shtëpisë Radanje
   Rr. s.Karbinci
   Tel.: 032/300 216

  Во zyra rajonale Berovo
   Rr. Marshalli Tito
  nr. 64 Tel. / Faksi: 033/470 409
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 deri në 16:00

  Office Zyra rajonale
   Rruga Bogdanci Marshalli Tito nr. 62
  Tel. / Faksi: 034/221 067
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

  Office Zyra rajonale
   Rruga Valandovo 4 korrik Nr. 1
  Tel. / Faks: 034/381 401
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

  Ви Zyra rajonale
   Rruga Vinica Bel Kamen nr. 13
  Tel. / Fax: 033/360 184
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

  Ра Zyra Rajonale
   Rruga Gjevgjeli Boris Karapuzov nr. 6
  Tel. / Faks: 034/217 239
  orë pune: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale Gjevgjeli – Zona e shtëpisë Nov Dojran
   Rr. Marshalli Tito nr.45
   Tel.: 034/227 236

  Office Zyra rajonale
   Rruga Gostivar Ivo Lola Ribar nr. 32
  Tel. / Faksi: 042/210 972
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale e Gostivarit – zona e shtëpisë Vrapciste
   Rr. Marshalli Tito bb
   Tel.: 042/332 361
  – Zyra Rajonale Gostivar – Zona kryesore Rostuse
   Rr. s.Rostuse
   Tel: 042/478 027.
  – Zyra rajonale Gostivar – zona Main Negotino-Polog
   Str. s.Negotino Polog
   Tel.: 042/311 002

  Office Zyra rajonale
   Rruga e Dibrës 8-mi Septemvri bb
  Tel./Faksi: 046/838 545
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale Dibër – Zona e shtëpisë Centar Zupa
   Rr. s.Centar Zupa
   Tel.: 046/844 407
  – Zyra Rajonale Dibër – Zona kryesore
   Rruga Kosovrasti . s.Kosovrasti
   Tel.: 046/834 542

  Че Zyra Rajonale
   Rruga Delchevo Metodi Mitevski – Brico
  nr. 40 Tel. / Faks: 033/410 023
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 08:30 deri në 16:30
  çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

  Мир Zyra rajonale Demir Kapija
   Rr. Marshalli Tito
  nr. 23 Tel. / Faksi: 043/366 219
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

  Мир Zyra rajonale Demir Hisar
   Rr. Manastiri nr. bb
  Tel./Fax: 047/271 546
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

  Ва Zyra Rajonale
   Rruga Kavadarci Marshal Tito bb
  Tel./Fax: 043/413 292
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale e Kavadarcit – Shtëpia
   Rruga Rosoman . Goce Delchev bb
   Tel.: 043/441 803

  Ра Zyra Rajonale
   Rruga Kërçovë . Bul. Përjashtimi nr. 39
  Tel./Faks: 045/257 620
  orë pune: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale e Kërçovës – zona e shtëpisë
  Rruga Drugovo . s.Drugovo
   Tel.: 045/266 188
  – Zyra Rajonale Kërçovë – Zona kryesore
   Rruga Zajas . s.Zajas
   Tel.: 045/251 121

  Ра Zyra Rajonale
   Rruga Kocani Dimitar Vlahov nr. 5
  Tel. / Faksi: 033/291 297
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale Kocani – Shtëpia Zona e Cheshinovës
   Rr . Kosta Racin bb
   Tel: 033/355 161
  – Zyra Rajonale Kocani – Zona kryesore
   Rruga Zrnovci . Ilindenska bb
   Tel.: 033/353 128

  Office Zyra rajonale
   Rruga Kratovo Goce Delchev nr. 78
  Tel. / Faksi: 031/377 127
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

  Ва Zyra Rajonale Kriva Palanka
   Rr. Shën Joakim Osogovski bb
  Tel./Faksi: 031/429 734
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale Kriva Pallanka – Zona e shtëpisë
   Rruga Rankovce . s.Rankovce
   Tel.: 031/380 170

  Ра Zyra Rajonale
   Rruga Krushevo . Nikola
  ковиurkovi бb Tel./Faksi: 048/404 266
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00

  Македо Zyra Rajonale Makedonska Kamenica
   Rr. Kamenicka nr. 2
  Tel. / Fax: 033/431 217
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

  Македо Zyra Rajonale Makedonski Brod
   Rr. 7 shtator nr. 45
  Tel. / Faks: 045/279 126
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale Македонски Brod – Zona e shtëpisë
   Rruga Izishte s.Izishte
   Tel.: 045/287 311

  Office Zyra rajonale
   Rruga Negotino . Marshall Tito nr. 1 hyrje 2
  Tel./Faks: 043/371 099
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

  Office Zyra rajonale
   Rruga Pehçevë Boris Kidrich nr. 4 d
  Tel. / Faks: 033/441 147
  orë pune: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

  Леп Zyra Rajonale
   Rruga e Prilepit . Dimo Narednikot bb – Ndërtesa e pensioneve
  Tel./Faks: 048/434 993
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale Prilep – Zona e shtëpisë Dolneni
   Rr. s.Dolneni
   Tel: 048/453 700
  – Zyra rajonale Prilep – Zona kryesore
   Rruga Krivogashtani s.Krivogashtani
   Tel.: 048/471 144

  Шти Zyra rajonale
   Rr. Probishtipi Jakim Stojkovski nr. 1
  Tel. / Faks: 032/493 285
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

  Дови Zyra Rajonale Radovish
   Rr. Bul. Aleksandar Makedonski nr. 2
  Tel. / Faks: 032/641 019
  orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale Radovish – Zona e shtëpisë Konce
   Rr . s.Konche
   Tel .: 032/649 240

  Ре Zyra Rajonale
   Rruga e Resnjës Sheshi Marshall Tito bb
  Tel./Faksi: 047/289 010
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00

  Вети Zyra rajonale Rruga Sveti Nikole
   . Marshalli Tito nr. 9
  Tel. / Faksi: 032/459 840
  orë pune: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale Sveti Nikole – Zona e shtëpisë Lozovo
   Rr. Ilindenska br.5
   Tel.: 032/458 840

  Стру Zyra Rajonale Struga
   Rr. Brigada Proletare
  nr.62 Tel./Faksi: 046/840 977
  orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
  çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
  – Zyra Rajonale Strugë – zona e shtëpisë
   Rruga Vevçani . s.Vevçani
   Tel.: 046/798 275
  – Zyra rajonale Strugë – Zona kryesore
   Rruga Labunista . s.Labunishta
   Tel.: 046/792 058