Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Drejtori

Emri dhe mbiemri: Emir Sulejmani

Data e lindjes: 13.06.1987

Adresa: Rr 101.pn Novo Sellë1-Komuna e Zhelinës

E-mail: emir.sulejmani@uvmk.gov.mk

Curriculum Vitae