Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Drejtori

Emri dhe mbiemri: Bujar Dardhishta

Data e lindjes: 18.05.1986 VITI

Qyteti i Shkupit

Kombësia: shqiptare

Statusi martesor: I martuar, baba i dy fëmijëve

e-mail: bujar.dardhishta@uvmk.gov.mk

ARSIMI:

  • Fakulteti Juridik, Universiteti i Tetovës, i diplomuar për drejtësi

Angazhimet Profesionale:

26.02.2018- Drejtor i Zyrës së Regjistrimit

01.09.2012- 02.2018 – Avokat

2008-2011 – Këshilltar për koordinimin e aktiviteteve të Ministrit në Kabinetin e Ministrit të Punës dhe Politikës Sociale