Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Zyrat rajonale dhe zyrat rajonale

  • Home
  • Zyrat rajonale dhe zyrat rajonale

 Zyra rajonale Shkupi
 Rr. Kay Dimitar Vlahov bb
 Tel.: 02/3 125 506
 Faksi:  02/3 125 506
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 19:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
– Zyra rajonale Shkup – Zona e shtëpisë Kryetari
 Rr. Hristijan Todorovski Karpos nr. 5 – Karrige
Tel. / Faks: 02/2 603 032
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
– Zyra Rajonale Shkup – Zona e shtëpisë Butel
 Rr. Butelska br.4 –
Orari i punës në Butel : E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
– Zyra Rajonale Shkup – Zona kryesore
 Rruga Aracinovo . 14 Nr. 15 – Araçinovo
 Tel: 02/2 570 383
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
– Zyra Rajonale Shkup – Zona e shtëpisë
 Rruga Gazi Baba . Blagoja Stefkovski bb
Tel./Faks: 02/2 522 280
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
– Zyra Rajonale Shkup – Zona kryesore
 Rruga Draçevë . Petar Deljan br.17
 Tel.: 02/2 791 010
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
– Zyra Rajonale Shkup – Zona e shtëpisë
 Rruga Gjorce Petrov . Përmes Ignatia nr. 6
Tel. / Faks: 02/2 041 497
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
– Zyra Rajonale Shkup – Shtëpia
 Rr. Ilinden . 9 bb – Ilinden
 Tel.: 02/2 571 146
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
– Zyra Rajonale Shkup – Shtëpia
 Rruga Petrovec . 1 bb – Petrovec
 Tel: 02/2 561 341
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
– Zyra Rajonale Shkup – Zona e shtëpisë
 Rruga Studenicani . 1 bb – Studenichani
 Tel: 02/2 724 600
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 08:30 deri në 16:30
– Zyra Rajonale Shkup – Shtëpia
 Rruga Saraj . 2 br.bb – Saraj
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
– Zyra Rajonale Shkup – Zona e shtëpisë Cucer Sandevo
 Rr. 4 Nr. 4 – Kuçevishte
 Tel.: 02/2 666 550
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 08:30 deri në 16:30
– Zyra Rajonale Shkup – Shtëpia Suto Orizari
 Rr. Hadzi Jovan Shishkov bb
 Tel.: 02/2 651 707
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30
– Zyra Rajonale Shkup –
 Rruga Karposh . Branislav Nusic nr. 4 – Karposh
 Tel.: 02/2 742 202
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 08:30 deri në 16:30
– Zyra Rajonale Shkup –
 Blvd Aerodrom. Jane Sandanski nr. 109 b –
Orari i punës në aeroport : E hënë – E premte nga ora 08:30 deri në 16:30

Departamenti Rajonal Битола
 Rruga Manastir Stolarska br.3 Tel./Faksi
: 047/275 969
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në ora 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale Manastir – Zona e shtëpisë
 Rruga Novaci . s.Novaci
 Tel.: 047/282 114
– Departamenti Rajonal Manastir – Zona e shtëpisë
 Rruga Mogila . с Mogila
 Tel.: 047/296 340

Departamenti Rajonal Лес
 Rruga e Velesit Blagoj Gjorev nr.1
Tel./Fax: 043/229 820
Orari i punës: E hënë – e premte nga ora 07:00 deri 21:30
çdo të shtunën e parë të muajit 08:00 deri 16:00
– Drejtoria Rajonale Veles – Faqja Gradsko
 st. Marshalli Tito nr
 . 84 Tel.: 043/251 003
– Departamenti Rajonal Veles – Zona kryesore
 Rruga Caska . s.Caska
 Tel.: 043/241 256

Ление Zyra rajonale
 Rruga Kumanovë . Goce Delchev bb
Tel./Faksi: 031/464 750
orë pune: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale Kumanovë – Shtëpia
 Rruga Lipkovo . s.Lipkovo
 Tel.: 031/462 291
– Departamenti Rajonal Kumanovë – Zona kryesore
 Rruga Staro Nagoricane . s.Staro Nagoricane
 Tel.: 031/495 444

Department Departamenti Rajonal
 Rruga e Ohrit Dimitar Vlahov nr. 57
Tel. / Faksi: 046/209 929
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale Ohër – Shtëpia zona e Belçishtës
 Rr. . s.Belchishta
 Tel.: 046/286 215

Department Departamenti Rajonal Strumica
 Rr. Svetozar Markovic nr. 2
Tel. / Faks: 034/379 056
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale Strumica – Home Novo Selo
 Rr. Goce Delçev nr
 . 20 Tel: 034/388 711
– Zyra Rajonale Strumica – Zona kryesore
 Rruga Vasilevo . s.Vasilevo
 Tel.: 034/354 054
– Departamenti Rajonal Strumica – Zona kryesore Bosilovo
 Rr. s.Bosilovo
 Tel.: 034/371 145

Ление Departamenti Rajonal Tetovë
 Rr. Ivo Lola Ribar nr. 1
Tel. / Faksi: 044/333 470
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale e Tetovës – Zona e shtëpisë Bogovinë
 Rr. 101 bb
 Tel: 044/372 210
– Zyra rajonale Tetovë – Zona kryesore
 Rruga e Brvenicës 101 bb
 Tel: 044/455 021
– Zyra rajonale Tetovë – Zona kryesore
 Rruga Jegunovce . 101 bb
 Tel.: 044/397 600
– Zyra Rajonale e Tetovës – Zona kryesore
 Rruga Tearcë 101 bb
 Tel: 044/381 014
– Zyra rajonale Tetovë – Zona kryesore
 Rruga Zelino . 101 kb
 Tel: 044/378 157

Department Departamenti rajonal
 Rruga Stip Vasil Glavinov nr. 4 b
Tel. / Faks: 032/304 318
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
– Departamenti Rajonal Shtip – Zona e shtëpisë Radanje
 Rr. s.Karbinci
 Tel.: 032/300 216

Во zyra rajonale Berovo
 Rr. Marshalli Tito
nr. 64 Tel. / Faksi: 033/470 409
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 deri në 16:00

Office Zyra rajonale
 Rruga Bogdanci Marshalli Tito nr. 62
Tel. / Faksi: 034/221 067
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

Office Zyra rajonale
 Rruga Valandovo 4 korrik Nr. 1
Tel. / Faks: 034/381 401
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

Ви Zyra rajonale
 Rruga Vinica Bel Kamen nr. 13
Tel. / Fax: 033/360 184
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

Ра Zyra Rajonale
 Rruga Gjevgjeli Boris Karapuzov nr. 6
Tel. / Faks: 034/217 239
orë pune: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale Gjevgjeli – Zona e shtëpisë Nov Dojran
 Rr. Marshalli Tito nr.45
 Tel.: 034/227 236

Office Zyra rajonale
 Rruga Gostivar Ivo Lola Ribar nr. 32
Tel. / Faksi: 042/210 972
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale e Gostivarit – zona e shtëpisë Vrapciste
 Rr. Marshalli Tito bb
 Tel.: 042/332 361
– Zyra Rajonale Gostivar – Zona kryesore Rostuse
 Rr. s.Rostuse
 Tel: 042/478 027.
– Zyra rajonale Gostivar – zona Main Negotino-Polog
 Str. s.Negotino Polog
 Tel.: 042/311 002

Office Zyra rajonale
 Rruga e Dibrës 8-mi Septemvri bb
Tel./Faksi: 046/838 545
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale Dibër – Zona e shtëpisë Centar Zupa
 Rr. s.Centar Zupa
 Tel.: 046/844 407
– Zyra Rajonale Dibër – Zona kryesore
 Rruga Kosovrasti . s.Kosovrasti
 Tel.: 046/834 542

Че Zyra Rajonale
 Rruga Delchevo Metodi Mitevski – Brico
nr. 40 Tel. / Faks: 033/410 023
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 08:30 deri në 16:30
çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

Мир Zyra rajonale Demir Kapija
 Rr. Marshalli Tito
nr. 23 Tel. / Faksi: 043/366 219
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

Мир Zyra rajonale Demir Hisar
 Rr. Manastiri nr. bb
Tel./Fax: 047/271 546
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

Ва Zyra Rajonale
 Rruga Kavadarci Marshal Tito bb
Tel./Fax: 043/413 292
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale e Kavadarcit – Shtëpia
 Rruga Rosoman . Goce Delchev bb
 Tel.: 043/441 803

Ра Zyra Rajonale
 Rruga Kërçovë . Bul. Përjashtimi nr. 39
Tel./Faks: 045/257 620
orë pune: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale e Kërçovës – zona e shtëpisë
Rruga Drugovo . s.Drugovo
 Tel.: 045/266 188
– Zyra Rajonale Kërçovë – Zona kryesore
 Rruga Zajas . s.Zajas
 Tel.: 045/251 121

Ра Zyra Rajonale
 Rruga Kocani Dimitar Vlahov nr. 5
Tel. / Faksi: 033/291 297
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale Kocani – Shtëpia Zona e Cheshinovës
 Rr . Kosta Racin bb
 Tel: 033/355 161
– Zyra Rajonale Kocani – Zona kryesore
 Rruga Zrnovci . Ilindenska bb
 Tel.: 033/353 128

Office Zyra rajonale
 Rruga Kratovo Goce Delchev nr. 78
Tel. / Faksi: 031/377 127
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

Ва Zyra Rajonale Kriva Palanka
 Rr. Shën Joakim Osogovski bb
Tel./Faksi: 031/429 734
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale Kriva Pallanka – Zona e shtëpisë
 Rruga Rankovce . s.Rankovce
 Tel.: 031/380 170

Ра Zyra Rajonale
 Rruga Krushevo . Nikola
ковиurkovi бb Tel./Faksi: 048/404 266
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00

Македо Zyra Rajonale Makedonska Kamenica
 Rr. Kamenicka nr. 2
Tel. / Fax: 033/431 217
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

Македо Zyra Rajonale Makedonski Brod
 Rr. 7 shtator nr. 45
Tel. / Faks: 045/279 126
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale Македонски Brod – Zona e shtëpisë
 Rruga Izishte s.Izishte
 Tel.: 045/287 311

Office Zyra rajonale
 Rruga Negotino . Marshall Tito nr. 1 hyrje 2
Tel./Faks: 043/371 099
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

Office Zyra rajonale
 Rruga Pehçevë Boris Kidrich nr. 4 d
Tel. / Faks: 033/441 147
orë pune: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

Леп Zyra Rajonale
 Rruga e Prilepit . Dimo Narednikot bb – Ndërtesa e pensioneve
Tel./Faks: 048/434 993
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale Prilep – Zona e shtëpisë Dolneni
 Rr. s.Dolneni
 Tel: 048/453 700
– Zyra rajonale Prilep – Zona kryesore
 Rruga Krivogashtani s.Krivogashtani
 Tel.: 048/471 144

Шти Zyra rajonale
 Rr. Probishtipi Jakim Stojkovski nr. 1
Tel. / Faks: 032/493 285
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit 08:00 – 16:00

Дови Zyra Rajonale Radovish
 Rr. Bul. Aleksandar Makedonski nr. 2
Tel. / Faks: 032/641 019
orari i punës: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale Radovish – Zona e shtëpisë Konce
 Rr . s.Konche
 Tel .: 032/649 240

Ре Zyra Rajonale
 Rruga e Resnjës Sheshi Marshall Tito bb
Tel./Faksi: 047/289 010
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00

Вети Zyra rajonale Rruga Sveti Nikole
 . Marshalli Tito nr. 9
Tel. / Faksi: 032/459 840
orë pune: E hënë – E premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale Sveti Nikole – Zona e shtëpisë Lozovo
 Rr. Ilindenska br.5
 Tel.: 032/458 840

Стру Zyra Rajonale Struga
 Rr. Brigada Proletare
nr.62 Tel./Faksi: 046/840 977
orari i punës: e hënë – e premte nga ora 07:00 deri në 21:30
çdo të shtunë të parë të muajit nga ora 08:00 deri në 16:00
– Zyra Rajonale Strugë – zona e shtëpisë
 Rruga Vevçani . s.Vevçani
 Tel.: 046/798 275
– Zyra rajonale Strugë – Zona kryesore
 Rruga Labunista . s.Labunishta
 Tel.: 046/792 058