Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Marpm2021-03-17T12:45:48+00:00+00:00172021345pm3 0 Comments

Почитувани,Ве известуваме дека е ставен во функција порталот за поднесување на барање за издавање на изводи од матичната книга на родени по електронски пат. Можете да аплицирате за издавање на извод на родените

Marpm2021-03-17T12:45:01+00:00+00:00172021345pm3 0 Comments

Јавни набавки на Управата за водење на матичните книги ГОДИШНИ ПЛАНОВИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА УВМК ОБЈАВЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ЈАВНИ НАБАВКИ НА УВМК

Marpm2021-03-17T12:44:14+00:00+00:00172021344pm3 0 Comments

Почитувани,Согласно член 3 од Правилникот за начинот и висината на трошоците за склучување на брак надвор од службените простории на Управата за водење на матичните книги, а по официјално објавените податоци од Државниот

Marpm2021-03-17T12:43:46+00:00+00:00172021343pm3 0 Comments

Почитувани граѓани, Ве известуваме дека согласно измените и дополнувањата на Закон за административни такси (Службен Весник на РМ бр. 145/10) кој започна да се применува од 01.01.2011 година, aдминистративните такси се плаќаат во

Marpm2021-03-17T12:43:31+00:00+00:00172021343pm3 0 Comments

Управата за водење на матичните книги воведе БЕЗГОТОВИНСКО ПЛАЌАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ за документите од матичната евиденција. Со цел квалитетна и брза услуга за граѓаните на Република Македониуја, Управата за водење на матичните книги во

Marpm2021-03-17T12:43:05+00:00+00:00172021343pm3 0 Comments

Почитувани, Согласно измените на Законот за семејство во член 26, каде е регулирано склучувањето на бракот, Управата за водење на матичните книги овозможува склучување на брак и надвор од службените простории на Управата.

Marpm2021-03-17T12:39:18+00:00+00:00172021339pm3 0 Comments

Скопје, 07 Октомври 2009 Управата за водење на матичните книги од денеска се пресели во нови простории, што се наоѓаат на приземјето на објектот “Нова Македонија” на бул.”Мито ХаџиВасилев Јасмин бб”. Управата наскоро

Marpm2021-03-17T12:34:37+00:00+00:00172021334pm3 0 Comments

Во одредени албански портали и медиуми директорот на Управата за водење на матичните книги Ѓоко Котевски е "обвинет" дека отвора услужни канцеларии во општини со доминантно македонско население, а ги запоставува општините со

Marpm2021-03-17T12:25:02+00:00+00:00172021325pm3 0 Comments

https://www.youtube.com/embed/HNCt4N4OxjI Почитувани, Oд 01.01.2018 година сите новороденчиња кои ќе се родат во било кое од петте породилишта во Скопје –ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство- Скопје, -ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и

Marpm2021-03-17T12:24:03+00:00+00:00172021324pm3 0 Comments

Почитувани, Во врска со прилогот на Телевизија Сител објавен на 26.12.2017 година, а во врска со реформите во матичната евиденција, Управата за водење на матичните книги, до Телевизија Сител го испрати следниов демант:Управата