Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Marpm2021-03-17T13:06:38+00:00+00:00172021306pm3 0 Comments

Директорот на Управата за водење на матичните книги Г-дин Ѓоко Котевски денес оствари средба со градоначалниците на скопските општини Карпош и Шуто Оризари.На средбата со градоначалникот на Карпош Г-дин Стефан Богоев стана збор

Marpm2021-03-17T13:03:39+00:00+00:00172021303pm3 0 Comments

Денес на 31.10.2017 година Директорот на Управата за водење на матичните книги г-дин Ѓоко Котевски со Градоначалникот на Општина Аеродром г-дин Златко Марин, остварија работна средба на која стана збор за отворање на

Marpm2021-03-17T13:03:09+00:00+00:00172021303pm3 0 Comments

https://www.youtube.com/embed/TTplKtld6EI

Marpm2021-03-17T13:02:42+00:00+00:00172021302pm3 0 Comments

18 октомври 2017 година. Почитувани, Денес во клубот на пратеници се одржа настан за потпишување на меморандуми за соработка на Управата за водење за матичните книги со адвокатската комора, нотарската комора и комората

Marpm2021-03-17T12:59:30+00:00+00:00172021359pm3 0 Comments

03 октомври 2017 година. Матичната евиденција е основата на сите општествени и економски планирања на една држава. Кажете ни ја подетално функцијата на Управата за водење на матичните книги?Управата за водење на матичните

Marpm2021-03-17T12:58:30+00:00+00:00172021358pm3 0 Comments

Почитувани,Согласно Одлуката на Владата на Република Македонија бр. 44-5767/1 од 12.09.2017 год. и задолженијата од Генералниот Секретарјат на Владата на Република Македонија, Управата за водење на матичните книги на овој линк го истакнува Упатствотво за

Marpm2021-03-17T12:57:30+00:00+00:00172021357pm3 0 Comments

Почитувани, Ве известуваме дека од 01.09.2017 година, подрачните одделенија / подрачните канцеларии на Управата за водење на матичните книги ќе започнат со работа во две смени. Првата смена ќе биде со работно време

Marpm2021-03-17T12:56:56+00:00+00:00172021356pm3 0 Comments

Почитувани, Ве известуваме дека македонските државјани кои живеат надвор од Република Македонија, можат да извадат интернационален извод од матична книга на родени, венчани и умрени во Дипломатско конзуларните претставништва во државата каде што

Marpm2021-03-17T12:56:33+00:00+00:00172021356pm3 0 Comments

Почитувани,Од 24.07.2017 година стартуваше проектот “Добредојде новороденче” со што пријавите од здравствените установи каде што има породилишта преку Управата за електронско здравство ќе пристигнуваат по електронски пат до Управата за водење на матичните

Marpm2021-03-17T12:48:35+00:00+00:00172021348pm3 0 Comments

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА УВМК ЗА 2017 ГОДИНАДОПОЛНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 31.01.2017ДОПОЛНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 07.03.2017ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ